Anglesey Boat Trips

Anglesey Boat Trips

y pen

Mae'r daith hon yn caniatáu i chi gymryd y dreftadaeth a'r bywyd gwyllt. Gan adael Pier Biwmares (LL58 8BS), rydym yn anelu'n ein blaen tuag at yr Ynys. Bydd arosfannau ar y ffordd i'w cymryd mewn mannau o ddiddordeb. Rydym yn llywio drwy'r sain, gan stopio wrth goleudy pwynt Penmon, yna ymlaen o gwmpas yr Ynys, gan stopio yn y lliw morloi a'r Ogof selio. Gyda Benllech a Moelfre yn y pellter Rydym yn cymryd taith arfordirol fer ac yna'n mynd yn ôl.

Byddwch yn gweld amrywiaeth eang o fywyd adar er na allwn warantu yr hyn y byddwch yn ei weld ar eich taith. Mae gan yr adar eu patrymau mudo eu hunain ac mae bridio ar yr Ynys yn ddim ond ar adegau penodol o'r flwyddyn.

Mae tua 14 rhywogaeth wahanol o adar yn ymweld ag Ynys Seiriol yn ystod y tymor. Ymhlith yr ymwelwyr â'r gaeaf mae hwyaden yr Eiddwen a gwyddau Canada mewn niferoedd bach arhosodd y ddau ohonynt tan ddiwedd Mai yn 2015.

Mae'r mwyafrif o adar magu yn dechrau cyrraedd ar ddechrau mis Mawrth ac yn aros tan ddiwedd mis Awst. Mae'r rhain yn cynnwys Puffin, Guillemot, biliau Rasor a Kittiwake. Mae'r mwyafrif helaeth o'r rhain yn ffafrio'r clogwyni ar ochr ogleddol yr Ynys sy'n cynnig amddiffyniad gwell rhag ysglyfaethwyr fel gwylanod y cefn llai a DU lleiaf. Gwelwyd nifer bach o Shag a Fulmar yn ystod y tymor bridio hefyd.

Mae'r Ynys yn gartref i un o'r nythfeydd corau mwyaf yn y DU. I ac o'r Ynys efallai y byddwch hefyd yn gweld Ternau, gwylanod penwaig a cheir ychydig o barau o'r Guillemot DU prin nad ydynt fel arfer yn dod o hyd i'r De pell hwn.

Ceir hefyd nythfa o forloi sydd fel arfer yn trigo yn yr Ynys. Yn ystod llanw isel yn ystod misoedd yr haf, yn aml gellir eu gweld yn gorffwys ar y creigiau neu'n pysgota.

Ar ôl rhoi'r amser i chi weld rhywfaint o'r bywyd môr/gwyllt, bydd y cwch unwaith eto yn codi cyflymder ac yn eich dychwelyd i'ch pwynt ymadael.

Ynys Seriol

book now
panorama
ribride to Puffin Island
rib ride to Puffin Island
ribride to Puffin Island
rib ride to Puffin Island

Puffin pictures courtesy of Sue Marshall - click for a larger version

«« Yn ôl Ynys Seriol Y Pontydd book now