Anglesey Boat Trips

Anglesey Boat Trips

Dewch i archwilio arfordir hardd Ynys Môn ac Afon Menai ar un o'n tripiau cychod pŵer. Mae gennym ddau RIB 12 person, gydag amrywiaeth o dripiau ar gael.

Ein Tripiau

Gwyriad ar gyfer teithiau cwch yw Pier Biwmares LL58 8BS, gall porthladdoedd gadael newid oherwydd y tywydd, ond bydd rhybudd ymlaen llaw yn cael ei roi.

Y NEWYDDION DIWEDDARAF!

ribrides to Puffin island

Ynys Seriol

Take in the heritage and wildlife of the island.

Mwy... »

ribrides to The Bridges

Y Pontydd

Discover the rich history of the Menai Strait.

Mwy... »

Tripiau gyda'r nos

Mae'r haf yn caniatáu inni wylio adar y môr yn clwydo i'r haul yn machlud ar y gorwel.

Rydym hefyd yn darparu archebion corfforaethol a phreifat.

Teithiau 2 awr o £65 y pen

ribride in the evening

Profiad Cychod Pwer

Gyrrwch eich hun

Cyflwyniad i yrru ein 225 pŵer ceffylau, asennau 8 metr. O dan oruchwyliaeth ein hyfforddwyr cychod pŵer RYA profiadol gallwch gymryd helfen un o'n cychod.

Rydym yn dangos i chi hanfodion gyrru, gan eich galluogi i reoli'r cwch. £250 yr awr, lleiafswm y daith yw 1 awr.

Prynwch Dalebau Yma

Siarter Breifat

Siarter un o'n cychod cyflymder ar gyfer eich mordaith eich hun. Drwy wneud hyn, gallwn deilwra taith i'ch siwtio chi a'ch plaid, a hynny ar gyfer ffrindiau, teulu, cydweithwyr neu hyd yn oed parti priodas. Gallwch benderfynu gyda'r capten lle rydych am fynd i-efallai dewis diwrnod ar draeth diarffordd neu archwilio rhan o'r morlin nad ydych erioed wedi'i weld o'r blaen. Hanner diwrnod o £495 a diwrnod llawn £990 y cwch. Gallwn gymryd uchafswm o 12 o bobl ar bob cwch a chael fflyd fach i alluogi grwpiau mawr hyd yn oed i rannu'r profiad.

Mae ein cychod yn asennau pwerus gyda'r peiriannau mercwri 300HP diweddaraf. Mae ein cychod yn cael eu codio i gategori 4 gan Asiantaeth y môr a gwylwyr y Glannau, sy'n golygu eu bod yn bodloni gofynion diogelwch caeth.

Mae ein sgip yn hyfforddwyr cychod pŵer RYA llawn a phrofiadol iawn ac maent wedi bod yn llywio ein dyfroedd lleol ers blynyddoedd lawer.

Rydym yn cyflenwi siacedi bywyd ac rydym yn cael dillad dŵr. Rydym yn argymell dillad cynnes gyda gwynt neu ddŵr yn ogystal.

YBDSA
affiliated to the YBDSA