Upcoming Trips

Teithiau Cwch Ynys Môn

Ar gyfer teithiau cwch yn Ebrill a Mai os gwelwch yn dda ffoniwch ni ar 01248 716335 i archebu lle.

Mae cychod yn gadael o Farina Dinorwig, Y Felinheli LL56 4JN a Pier Pont Menai, LL59 5EY

Gallwch archebu nawr! Cofiwch fod pob un o’n teithiau (heblaw am y Ffrwydrad) yn 2 awr. Arbedwch £5 y person drwy brynu tocyn anrheg ar-lein!

Mae ein taith newydd un awr Y Ffrwydrad yn gadael pob awr. Ffoniwch i archebu!

Ffoniwch ni ar 01248 716335 neu e-bostiwch info@angleseyboattrips.com


NB Mae pob un o’n teithiau yn daith 2 awr heblaw am y Ffrwydrad sydd yn 50 munud o hyd ble cewch eich chwythu i ebargofiant lawr yr Afon Menai.

NEWYDD Tocyn Teulu Taith 2 awr: 2 oedolyn, 2 plant £125

Mae pob Taith Cwch yn cyfarfod tu allan i Westy Plas Dinorwic ym Marina Dinorwig neu ar Pier Pont Menai.
Mae’n hanfodol i archebu drwy e-bost at info@seawake.co.uk neu ffôn 01248 716335 / 07968 187014
NB Mae teithiau yn ddibynnol ar y tywydd
Os gwelwch yn dda cysylltwch 3 diwrnod cyn eich taith i wirio’r rhagolygon tywydd. Diolch

Dewch i weld y morloi oddi ar Ynys Seiriol, profwch gryfder cerrynt y Swelis ar fwrdd ein bad 8m newydd sydd gydag injan lân effeithlon Evinrude 225hp
Arbedwch £5 y person trwy brynu ein tocynnau anrheg ar-lein! (ddim ar gael ar gyfer Y Ffrwydrad)
Ffoniwch 01248 716335 ar gyfer archebu
Rhaid cael 6 person. Os gwelwch yn dda archebwch ymlaen llaw